Personalepolitik

Der er vores målsætning, at vi voksne på Svalebækgård, skal fungere godt sammen. Gennem tillid, ansvarlighed, dialog, engagement, målrettet arbejde og kontinuerlig personlig/faglig udvikling, skaber vi en arbejdsplads der er kendetegnet med rummelighed og plads til forskelligheder, samt kammeratskab og humor. Et sted hvor der er godt at være for børn, forældre og personale.

Definition af ord i målsætningen.

Tillid/dialog: troen på, at vi hver i sær yder vores bedste, at vi respekterer hinanden for den vi er og at vi til enhver tid kan henvende os til hinanden på en konstruktiv måde, stille spørgsmål til hinandens praksis og få afklaret eventuelle problematikker.

Ansvarlighed: vi deltager aktivt i løsningen af Svalebækgårds mange og anderledes opgaver og tager medansvar for at udnytte Svalebækgårds ressourcer bedst muligt. Alle medarbejdere er bevidste om institutionens visioner og målsætninger, og dermed også om kravene til ansvarlighed og forståelse. Vi er bevidste om, at der både er plads til udvikling og til fordybelse med børnene. Vi er loyale i forhold til institutionen og de beslutninger der tages i fællesskab, samt udførelsen af disse. Hjælpsomhed og fleksibilitet er en naturlig del af vores hverdag.

Engagement: vi oplever glæden ved og lysten til at gå på arbejde. Interessen for de signaler børnene sender, og lysten til at fordybe sig sammen med børnene, til at udvikle og komme med initiativer til nye udviklingstiltag.

Målrettet arbejde: lærerplaner, bmv og virksomhedsplan er vigtige elementer i vores målrettede arbejde, som kontinuerligt bliver revideret og evalueret på.

Personlig/faglig udvikling: vi følger med i udviklingen inden for vores fagområde gennem kurser, kommunen, De Danske Daginstitutioner og samfundet i øvrigt.

Forskelligheder: vi bidrager hver især med vores særpræg, ressourcer, kompetencer, og støtter hinanden i videreudvikling. Vi er bevidste om forskelligheder/styrker/svagheder og hjælper hinanden med at udnytte de menneskelige ressourcer bedst muligt. Vi udvikler alle især egne kompetencer til gavn for os selv og Svalebækgård.

Kammeratskab og humor: vi kan være sammen på en god måde inden og uden for arbejdspladsen, og have det sjovt og rart med hinanden.

PERSONALEMØDER.
Der bliver afholdt personalemøde en gang om måneden a 3 timer, dagsordenen bliver udleveret til personalet i god tid før mødet, og der bliver taget referat af alle møderne. Der afholdes ikke personalemøde i juli og december måned.

SYGEMELDING/RASKMELDINGER.
Sygemelding skal ske så tidligt om morgenen som muligt, så vi kan rekvirere en vikar.

Raskmelding skal ske inden kl. 13.00 dagen før, du møder på arbejdet. 

MEDARBEJDER SAMTALER.
Der afholdes mus’ samtaler en gang om året af en varighed på ca. 1½ time. Samtalen afholdes med lederen (Britta).

Samtalen er ligeværdig, hvor både medarbejder og leder giver udtryk for behov og ønsker. Vi tager udgangs punkt i et skema (udarbejdet af Danske Daginstitutioner), som begge parter udfylder før mødet, der bliver skrevet referat fra mødet, som tages frem til næste mus’ samtale.

Samtalen skal være med til at skabe udvikling for den enkelte medarbejder og dermed også for institutionen.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3 - Theme designed by Max Toball