Pædagogisk målsætning


Vores pædagogiske målsætning skal tage udgangs punkt i det enkelte barn med de ressourcer og kompetencer det enkelte barn indeholder. Vi skal i samarbejde med forældrene udvikle og forberede barnet til det samfund vi lever i og til at blive et helt menneske, med os selv (personale) som redskab.
Vi har valgt at bruge naturen omkring Svalebækgård som pædagogisk redskab i vores hverdag.
Målet med udeliv er også at udvikle børnenes interesse, nysgerrighed og respekt for naturen og omgivelserne. I naturen bliver der skabt andre legerelationer på tværs af alder og køn, som er med til at udvikle børns sociale kompetencer. Der er højere til loftet (mindre støj), mere plads (albuerum) og stresspåvirkningen er dermed mindre for det enkelte barn.
Vi mener, at det at være i naturen skærper børnenes fantasi, idet at traditionelt legetøj skiftes ud med det, vi finder i naturen. Det kan yderligere blive et godt supplement til hjemmet, ikke forstået sådan at børnene tager sten, pinde og orme med hjem. De leger med noget forskelligt hhv. i børnehaven og i hjemmet.

Derfor tager vores pædagogik udgangspunkt i en hverdag med:
  • sjov og ballade
  • hvor børn føler nærvær 
  • på børns præmisser, - set, lyttet og hørt på
  • hvor der er tid og plads til fordybelse, både med og uden voksne
  • med så lidt stress og jag som muligt, men stadig med små og store psykiske/fysiske udfoldelser
  • hvor børn kan skabe relationer til børn og voksne, og hvor de på Svalebækgård har den yderligere mulighed, at omgås og øve sig i at drage omsorg for naturen og gårdens dyr
  • hvor voksne og børn sammen skal tage ansvar for trivslen i hverdagen
  • hvor vi voksne giver børnene inspiration til at være nysgerrige på livet
  • hvor børn leger og hygger i takt med naturens og årets rytme

Gennem de beskrevne punkter mener vi, at børn gennem deres leg og udvikling af relationer til børn, voksne og dyr udvikler kompetencer som -empati, - ansvarlighed, -tillid, -selvværd, -tryghed til at søge hjælp og omsorg hos de voksne, -øver sig i at løse konflikter, -får mulighed for at vælge, -øver sig i at vente på tur, -lærer praktiske færdigheder, -får pirret deres nysgerrighed og fantasi, -samt erhverver sig viden om natur og forskellige bondegårds dyr.
Endvidere er det vores målsætning, at give det enkelte barn tid og plads til at udtrykke sig verbalt og nonverbalt.Gårdens dyr
Ved det, at der er dyr på gården (og pasningen er en del at vores dagligdag), lærer børnene at drage omsorg og tage ansvar. Gennem den daglige pasning af gårdens dyr og læsning af relevant litteraturer, har børnene muligheden for at tilegne sig faglig viden om gårdens dyr, samt naturen som omgiver os.
Yderligere er målet, at give børnene en overordnet naturlig forståelse for naturen, herunder dyrs livsforløb og funktion.

Fysisk aktivitet
Fysiske aktiviteter og udvikling af motoriske færdigheder er et meget højt prioriteret mål i vores hverdag. Børnene bliver stimuleret dagligt i.f.m. deres leg i skoven og naturen omkring os, og yderligere låner vi skolens gymnastiksal en gang om ugen.
Her er sang/sanglege og leg på redskaber en del af det pædagogiske tilbud.Projektorienteret
Vi ønsker at arbejde projektorienteret, så vi kan fordybe os i et emne. Gennem projekter er det vores ønske at arbejde målrettet med vores forskellige sanser. Processen er prioriteret højt. Det træner ansvaret for det enkelte barn i at arbejde, som en del af en gruppe, og i de tilfælde det er muligt, er målet at afslutte projektet med noget kreativt. Vi ønsker at børnene gennem projekter udvikler nye legerelationer og styrker de relationer, der allerede er etableret.

Kost (politik)
Vi er ikke en økologisk institution, men bestræber os på at være med i processen om at forbedre vores miljø i forhold til både dyr og natur – bl.a. sprøjter og kunstgøder vi ikke vores egen produktion, men vi køber og spiser ikke udelukkende økologiske madvarer.
Overordnet arbejder vi med fra jord til bord tanken. Vores frugt/krydderurtehave er nu etableret og tanken er, at børnene skal være en del af processen med at vande, passe, lue og til sidst høste frugt og krydderurter.
Vores dyr er en vigtig del af kostpolitikken, som vi har beskrevet i afsnittet om dyr. Nogle af vores dyr har en anden funktion end at være kæledyr, netop at blive brugt i kosten.Med denne kostpolitik mener vi, at vi kan være med til at begrænse børnenes indtagelse af de eventuelle rester fra tilsætningsstoffer, sprøjtemidler, vækstfremmere, m.v., som måtte være i de indkøbte madvarer.

I forhold til hvad børnene medbringer hjemmefra, har vi en klar holdning. Det er principielt forældrenes ansvar, hvad børnene har med i madkassen og drikkedunk.

PSYKISK BØRNEMILJØ
Følelser skal tages alvorligt! For at udvikle sig til et helt menneske, er det vigtig både at kunne – men også at turde vise sine følelser. Vi anerkender glæde, vrede, sorg og frygt, (jalousi, misundelse, etc.) som de 4 grund følelser, og det er det, vores pædagogiske metode bygger på. Vi tager det enkelte barn alvorligt, lytter til barnet, prøver at finde løsningsmodeller i de daglige konfliktsituationer, viser barnet tillid ved at tro det kan noget og holder de aftaler der indgås.
Vi tror på, at denne metode støtter det enkelte barns selvværds følelse, som er vigtig for barnets videre udvikling til et helt menneske og en vigtig kompetence i det samfund vi lever i.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3 - Theme designed by Max Toball